Menu Zavrieť


Ergo Work s.r.o. - pracovná zdravotná služba

Aktuality

Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. Pripravujeme pre Vás. 

O nás

Spoločnosť ErgoWork sa zaoberá dohľadom nad pracovnými podmienkami, čo spočíva v posudzovaní faktorov práce a pracovného prostredia a ich vplyvom na zdravie zamestnancov. Na základe výsledkov posúdenia navrhujeme opatrenia na ochranu zdravia.
Pôsobíme na trhu od roku 2018, no v oblasti ochrany a posudzovania zdravia zamestnancov pri práci pôsobíme už vyše 20 rokov. V závislosti od potrieb
našich klientov poskytujeme služby formou jednorazových aktivít, prípadne formou poskytovania komplexného balíka služieb. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie pre Vašich zamestnancov.
Pôvodne naša spoločnosť vznikla pod názvom PZS Orava, s.r.o. Zameriavala sa na aktivity najmä v regióne Orava, no postupne sme začali poskytovať služby na celom území Slovenska. Okrem dohľadu nad pracovnými podmienkami sme sa postupom času zamerali aj na hodnotenie fyzickej záťaže zamestnancov pri práci a to konkrétne meraním lokálnej svalovej záťaže, celkovej fyzickej záťaže, pracovných polôh a ručnej manipulácie s bremenami. Toto bol hlavný dôvod na zmenu obchodného mena spoločnosti na ErgoWork s.r.o. – spoločnosti, ktorá sa zaoberá ergonómiou pri práci, prácou a pracovným prostredím.

Spoločnosť ErgoWork s.r.o. (historický názov PZS Orava, s.r.o.) je zaevidovaná v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré
vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) pod číslom v evidencii ÚVZ SR – OPPL/6670/2018 zo dňa 01.09.2018. Odborným garantom pre pracovnú zdravotnú službu je Mgr. Rastislav Jaššo – absolvent Fakulty verejného zdravotníctva SZÚ v Bratislave.

Služby

Kontakt

Sídlo spoločnosti: Konateľ spoločnosti:
ErgoWork s.r.o. Mgr. Rastislav Jaššo
Šútovce 190, 972 01 Šútovce
IČO: 51848651
DIČ: 2120823067
IČ DPH: SK2120823067
Bankové spojenie:
IBAN: SK63 0900 0000 0051 4898 5849

tel.: +421 915 882 242
e-mail: office@ergowork.sk