Menu Zavrieť


Ergo Work s.r.o. - pracovná zdravotná služba

Aktuality

Hodnotenie fyzickej záťaže realizuje Mgr. Rastislav Jaššo zodpovedný zástupca PZS a priemyselný ergonóm – osvedčenie získané v Slovenskej ergonomickej spoločnosti dňa 09.09.2022.

O nás

Spoločnosť ErgoWork sa zaoberá dohľadom nad pracovnými podmienkami, čo spočíva v posudzovaní faktorov práce a pracovného prostredia a ich vplyvom na zdravie zamestnancov. Na základe výsledkov posúdenia navrhujeme opatrenia na ochranu zdravia.
Pôsobíme na trhu od roku 2018, no v oblasti ochrany a posudzovania zdravia zamestnancov pri práci pôsobíme už vyše 20 rokov. V závislosti od potrieb
našich klientov poskytujeme služby formou jednorazových aktivít, prípadne formou poskytovania komplexného balíka služieb. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie pre Vašich zamestnancov.
Pôvodne naša spoločnosť vznikla pod názvom PZS Orava, s.r.o. Zameriavala sa na aktivity najmä v regióne Orava, no postupne sme začali poskytovať služby na celom území Slovenska. Okrem dohľadu nad pracovnými podmienkami sme sa postupom času zamerali aj na hodnotenie fyzickej záťaže zamestnancov pri práci a to konkrétne meraním lokálnej svalovej záťaže, celkovej fyzickej záťaže, pracovných polôh a ručnej manipulácie s bremenami. Toto bol hlavný dôvod na zmenu obchodného mena spoločnosti na ErgoWork s.r.o. – spoločnosti, ktorá sa zaoberá ergonómiou pri práci, prácou a pracovným prostredím.

Spoločnosť ErgoWork s.r.o. (historický názov PZS Orava, s.r.o.) je zaevidovaná v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré
vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) pod číslom v evidencii ÚVZ SR – OPPL/6670/2018 zo dňa 01.09.2018. Odborným garantom pre pracovnú zdravotnú službu je Mgr. Rastislav Jaššo – absolvent Fakulty verejného zdravotníctva SZÚ v Bratislave.

Služby

Kontakt

Sídlo spoločnosti: Konateľ spoločnosti:
ErgoWork s.r.o. Mgr. Rastislav Jaššo
Šútovce 190, 972 01 Šútovce
IČO: 51848651
DIČ: 2120823067
IČ DPH: SK2120823067
Bankové spojenie:
IBAN: SK63 0900 0000 0051 4898 5849

tel.: +421 915 882 242
e-mail: office@ergowork.sk